Copyright

Wettelijke beperkingen

Deze website wordt beheerd door Winimotors bvba. De internauten kunnen deze website gratis raadplegen, zonder garanties van Winimotors bvba.

 

Door de website te gebruiken, verlenen de bezoekers automatisch en onherroepelijk hun toestemming met de algemene gebruiksvoorwaarden, de bepalingen en de waarschuwingen op de site.

AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

De gegevens vermeld op de site worden louter ter informatie verstrekt. Ondanks alle inspanningen die Winimotors bvba levert om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er eventuele (tik)fouten op de site staan. Winimotors bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie, noch voor het gebruik dat de internaut er kan van maken. Winimotors bvba behoudt zich het recht voor om wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de site, en dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. Winimotors bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt door gebruik te maken van de site.

 

Winimotors bvba garandeert geen ononderbroken of foutloze toegang tot de site en verzekert niet dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Winimotors bvba biedt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en sluit specifiek alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om tegemoet te komen aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker. Winimotors bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt wegens de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van Winimotors bvba en derden integraal te respecteren. De publicatie van merken, foto's, tekeningen, beelden en teksten op de sites van Winimotors bvba mag niet geïnterpreteerd worden alsof dit de gebruiker een gebruiksrecht verleent.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Winimotors bvba betekent niet dat Winimotors bvba toezicht uitoefent op deze sites, noch dat Winimotors bvba aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan.

 

Alle, op deze site vermelde, handelsmerken en geregistreerde handelsmerken behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.

All trademarks are the property of their respective owners